Aktualizováno: Harmonogram uvolňování mimořádných opatření

26.05.2020

MŠMT v posledních dnech aktualizovalo informace týkající se uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství.

 • Od 11. května dochází do školy žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených není povinná, probíhá ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. Děkujeme všem deváťákům, že jsou velice zodpovědní.
 • Od 25. května je možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních školna vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků opět není povinná. Nadále pokračuje i distanční výuka. K obnovené školní docházce se přihlásilo téměř 50% žáků 1. stupně. Také organizace vzdělávání těchto školáků musela splňovat určité podmínky:
  • Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15 a je možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
  • Složení skupin je neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin je omezený.
  • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny nejsou povoleny.
  • Tělesná výuka je zakázána.
  • V průběhu vyučování je sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující může o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol, jsou roušky povinné.

NÁVRAT ŽÁKŮ 2. STUPNĚ (6. - 8. tříd)

 

 

Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná.

 

 

O tom, jakým způsobem můžeme návrat žáků 2. stupně do školy zorganizovat, budeme včas informovat na webu školy a v systému Bakaláři.

Pro informace o realizaci jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách můžete navštívit webové stránky ministerstva, vybrané údaje jsme zveřejnili také na našem webu.

 

 
 
 

Autor: Karel Folber