Ředitelské volno 13. 12. 2019

05.12.2019

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, na pátek 13. 12. 2019 volný den.

Důvodem tzv. ředitelského volna je další vzdělávání učitelů, kteří se zúčastní celodenního semináře pořádaného ve spolupráci s Českou školní inspekcí a interního školení zaměřeného na využívání moderních technologií ve výuce.

Rodičům a žákům v této souvislosti připomínáme povinnost odhlásit si ve školní jídelně oběd (samostatná organizace, webové stránky www.sjrako.cz). 

Školní družina je v pátek výjimečně otevřena i pro nepřihlášené děti.

Autor: Karel Folber