Provoz školní družiny dne 13.12.2019

27.11.2019

Provoz školní družiny během ředitelského volna dne 13.12.2019

Provoz školní družiny během ředitelského volna dne 13. 12. 2019

Školní družina je v provozu od 6.40 – 17.00 hodin při minimálním počtu 5 a více dětí v prostorách školní družiny. Školní družinu mohou navštívit i děti, které do ŠD běžně nechodí, ale jen do 12:00. Ranní družina probíhá ve ŠD na Omáčkovně, poté se děti s vychovatelkou přemístí do ŠD V Parku (odchod z OM v 8:00), kde bude probíhat odpolední provoz.

Jídelna pro školní děti nevaří. 

Pokud budete mít o tuto službu zájem, je NUTNÉ informovat vychovatelku, nejpozději do 9.12 2019. Poté budete informováni, zda bude ŠD v provozu.

Zájem je závazný, proto je nutné přihlášené dítě v případě nemoci či jiné důvodné absenci omluvit.

Autor: Lenka Perglová