Týden evropských jazyků

04.10.2019

Od 23.9. do 27.9. proběhl na naší škole Týden evropských jazyků. Žáci se podrobněji seznámili s evropskými jazyky, jejich historií a tím, jak se navzájem ovlivňují.

Mladší žáci vyráběli vlajky různých zemí, pracovali s mapou, vyhledávali země a jazyky, jakými se v nich mluví, jejich hlavní města a nejznámější památky. Jiné děti četly pohádky a procvičovaly pozdravy v cizích jazycích.

Pohádkám se věnovali i žáci 2. stupně. Dozvěděli se informace o historii pohádek, reprodukovali je a hledali české protějšky k cizím slovům. Také tvořili vlastní komiksy, vyhledávali informace v cizím jazyce, odvozovali názvy fyzikálních veličin z anglického jazyka, přiřazovali ukázky textů k jednotlivým  jazykům, porovnávali překlady anglických knih pro děti, vypracovali projekt, jak cizí  jazyk ovlivňuje  jejich  běžný život.

Celý týden byl naplněn řadou zajímavých činností, které, jak doufáme,  přinesly žákům nejen nové poznatky, ale i hodně zábavy.

Autor: Květa Emingerová