adaptační kurz 6.A,B

28.08.2019

Adaptační kurz

I teto rok jsme pro žáky šestých tříd připravili již v polovině září adaptační kurz. Práce s kolektivem, nastavení pozitivních vztahů ve třídě, lepší poznání osobnosti třídního učitele a usnadnění přechodu na druhý stupeň. To jsou jen základní cíle, které jsou na tento kurz kladeny.

Termíny konání: 6.A od 16.9. - do 18.9

                          6.B od 18.9. - do 20.9

Těšíme se na zajímavé zážitky na Račím hradě u Jesenic.

Autor: Robert Chytrý