Změna ceny stravného

16.08.2019

Školní jídelna Rakovník nás informovala o zvýšení ceny obědů od 1. 9. 2019.

Kategorie Stará cena oběda Nová cena oběda
7 - 10 let 22 Kč 24 Kč
11 - 14 let 23 Kč 27 Kč
15 a více let 28 Kč 30 Kč
Cizí strávníci 59 Kč 61 Kč

Autor: Karel Folber