Oznámení pro dojíždějící žáky

15.08.2018

Vzhledem ke změně legislativy - cenový věstník Ministerstva financí ČR č. 02/2018 dochází ke změně od 1. 9. 2018.

Za zlevněné jízdné ve výši 25 % plného jízdného se přepravují :

1. cestující ve věku 6-15 let

neprokazují se žádným slevovým průkazem

2. cestující ve věku 15 - 18 let

Prokazují nárok na zvláštní jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů

Autor: Karel Folber