Školská rada

30.11.2017

Aktualizovali jsme rubriku školská rada - volby členů ŠR za pedagogy a zákonné zástupce proběhly 8., resp. 9. listopadu 2017.

Školská rada

Autor: Karel Folber