SBĚROVÁ A RECYKLAČNÍ SOUTĚŽ 2017/2018

19.09.2017

 

SBĚROVÁ A RECYKLAČNÍ SOUTĚŽ 2017/2018

Vyhlašujeme 7. ročník celoroční sběrové soutěže zaměřené na sběr a recyklaci starého papíru, drobného elektrozařízení, baterií a PET víček.

1. Soutěže se může zúčastnit každý žák během celého školního roku.
2. Žáci sbírají body za každý kilogram nebo kus dle seznamu uvedeného níže
3. Bodové hodnocení žáků se bude započítávat také do soutěže kolektivu tříd.
4. Průběžné výsledky jednotlivých žáků nebo tříd budou vyvěšeny na nástěnkách v přízemí a 1. patře školy, popřípadě webu 1. ZŠ.
5. Celkové vyhodnocení soutěže se uskuteční na konci školního roku, nejlepší sběrači školy a nejlepší kolektivy budou odměněni. Mimořádná aktivita ve sběrové soutěži může být podkladem pro udělení pochvaly.
7. Garantkou akce je Mgr. Jitka Brabcová

  • Sběr papíru 1 kg = 2body
  • Sběr baterií 1 ks = 1bod
  • Sběr drobného elektrozařízení 1 ks = 5 bodů
  • Sběr víček od PET lahví 5 ks = 1bod

Je určen sběrový den: pondělí (sudé) od 7:30- do 7:50 poprvé od 2. 10. 2017 ve dvoře školy (garáž) - (popř. jinak dle domluvy s třídním učitelem)

Sběrové dny jsou vyznačeny v kalendáři školy.

Papír odevzdávejte zvážený a pečlivě svázaný, popsaný jménem a hmotností. Baterie a PET víčka odevzdávejte popsané jménem a počtem kusů.

Doporučujeme dobře prostudovat také tyto materiály

 

 

Autor: Jitka Brabcova