Testování žáků 9. ročníku 2016/2017

12.05.2017

Žáci 9. ročníku byli zařazeni do výběrového zjišťování výsledků na úrovni žáků ZŠ. Čekají na ně tři testy - čtěte více.

Testování se uskuteční ve dnech 17. - 19. května, zúčastní se jej všichni žáci 9. tříd dle harmonogramu. Postupně absolvují testy z českého jazyka, informační gramotnosti a anglického jazyka.

Délka každého testu je 75 minut. Za každým testem následuje žákovský dotazník, jehož vyplnění bude žákům trvat asi 10 minut. Na provedení každého testu jsou proto vyhrazeny celé dvě vyučovací hodiny.

Před zahájením řešení úloh budou žáci seznámeni s obecnými instrukcemi (zhruba 5 minut), obdrží přístupové údaje k testu (přihlašovací kód a heslo), které zadají pro přihlášení do aplikace (zhruba 5 minut). Cvičný test (tutoriál), který demonstruje technickou podobu úloh, trvá maximálně 10 minut; realizace tohoto cvičného testu však není rozhodně nezbytná.

K řešení testu žáci obecně nic nepotřebují, některým žákům může být užitečná tužka a papír na poznámky (záleží na individuálních zvycích žáků při řešení úloh). Papíry, na které si žáci dělali poznámky, zůstanou po ukončení testování v učebně a žáci je neodnáší (na konci testování je sesbírá zadávající učitel). 

Harmonogram testování (pdf)

Podrobné pokyny pro zadávající učitele (pdf)

 

Autor: Karel Folber