Požádali jste o odklad?

11.04.2017

Informace pro rodiče, kteří požádali o odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok - rozhodnutí jsou od 11. 4. k dispozici v kanceláři školy.

Z legislativy:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Autor: Karel Folber