Ředitelské volno

06.04.2017

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, na pátek 21. 4. 2017 volný den.

Důvodem tzv. ředitelského volna je další vzdělávání učitelů (více viz kalendář).

Autor: Karel Folber