3. schůze škoního parlamentu

06.03.2017

Zápis

Pořadí:                       3. schůze školního parlamentu
Datum konání:          3.3. 2017
Účast:                         14 žáků

 

Program schůze:      

                                   1. vyhodnocení akce: školní jarmark
                                   2. evidence zvolených členů do školního parlamentu
                                   3. vyhodnocení akce: Novoroční turnaj o pohár ředitele školy
                                   4. organizace akce Den naruby
                                 
ad. 1.   Organizace vánočního školního jarmarku dopadla na výbornou. Akce proběhla bez komplikací a s rekordním ziskem.

 

ad. 2.   Organizace Novoročního turnaje dopadla na výbornou. Všechny třídy odevzdaly přihlášky. Turnaje se účastnily všechny třídy kromě 8.B.
          
ad. 4.   pravidla organizace Dne naruby:
            termín 29.3. 2017
     
            a) zástupci parlamentu odevzdají do 14.3. návrhy žáků třídy, kteří se chtějí projektu účastnit. Zváží vhodnost kandidátů.

 

            b) Žáci daného ročníku smějí učit jen v ročnících nejméně o rok mladších. (Př.: žáci pátých tříd smějí učit v 1,2,3,4 třídě)

 

            c) Učit mohou sami nebo maximálně ve dvou lidech.

 

            d) Jedna třída může obsadit maximálně 10 hodin výuky.

 

            e) Jednotlivé hodiny se budou obsazovat od nejmladších ročníků.

 

            f) Každý z žáků, kteří se budou projektu účastnit, musí před vlastní hodinou. kontaktovat vyučujícího a domluvit se na obsahu hodiny, jinak nebude do hodiny vpuštěn.

Autor: Robert Chytrý