2. schůze školního parlamentu

14.12.2016

Zápis

Pořadí: 2. schůze školního parlamentu

Datum konání: 2.12. 2016

Účast: 16 žáků

Program schůze:

1. volba rady parlamentu

2. evidence zvolených členů do školního parlamentu

3. fotografování

4. organizace školního jarmarku 20.12. 2016

5. organizace florbalového turnaje o pohár ředitele školy

ad. 1. Proběhlo hlasování s výsledkem:

- 1 radní za 6. třídy Ema Kunová 6 hlasů

- 2 radní za 7. třídy Nikol Jankovičová 10 hlasů

- 3 radní za 8. třídy Kristýna Holečková 7 hlasů

- 4 radní za 9. třídu Markéta Švecová 13 hlasů

- 5 radní za 9 třídu Natálie Jankovcová 8 hlasů

Předsedkyně: Markéta Švecová 6 hlasů

ad. 4. Na organizaci školního jarmarku v úterý 20.12.2016 se budou podílet tito žáci:

7:30 – 8:45 M. Švecová, N. Jankovičová, M. Holečková, K. Holečková, S. Šmídová

8:45 – 9:40 N. Jankovičová, A. Rédlová, M. Mouchová, A. Loskotová

9:40 – 10:40 K. Černá, E. Kunová, J. Melo, A. Zinková

10:40 – 11:35 S. Šmídová, T. Horníková, M. Jirkovská, A. Hejdová

11:40 – 12:30 M. Švecová, M. Holečková, M. Holá, Z. Plačková

ad. 5. Florbalový turnaj o pohár ředitele školy se odehraje na začátku kalendářního roku jako Novoroční turnaj. Zástupci parlamentu jednotlivých tříd mají za úkol do 22. 12. 2016 odevzdat seznam osmi reprezentantů ze své třídy. Na hřišti musí být vždy přítomna alespoň jedna žákyně.

Autor: Robert Chytrý