Díkuvzdání v Aj

01.12.2016

Když se řekne Díkuvzdání, naprosté většině dětí se vybaví krocan. To ostatní už zůstáva trochu v pozadí. A protože je to jeden z nejdůležitějších amerických svátků, připravily jsme do hodin angličtiny v 8. a 9. ročníku zajímavé materiály, aby si žáci rozšířili obzory. Dověděli se tak spoustu detailnějších a pro mnohé možná překvapujících informací, zjistili, kam až tato tradice sahá a pochopili původní myšlenku a historické souvislosti. Velice inspirativní byla také debata, při které se měli zamyslet nad tím, čemu by ve svém životě vzdali dík právě oni. Je fajn, že se to celé vydařilo a při vzpomínce na tento svátek už tam není jen ten krocan.:-)

Š.Divišová, K.Emingerová

Autor: Šárka Divišová