Halloween

03.11.2016

Když se řekne Halloween, nenajde se už téměř nikdo, kdo by nevěděl, co se vlastně za tímto slovem skrývá. Přestože jde o americký svátek, rozšířil se v posledních letech i u nás a děti o něm tak mají určité povědomí . O tom jsme se ostatně přesvědčili ve třídách na prvním i druhém stupni. Chtěli jsme, aby informace o tomto svátku byly ucelenější, a tak jsme se v hodinách angličtiny věnovali halloweenu podrobněji.

Děti plnily různé aktivity, během kterých si obohatily především slovní zásobu týkající se tohoto tématu. Slovíčka byla schovaná v různých přesmyčkách a hádankách, hledalo se ve třídě, a když bylo nejhůř, tak i ve slovníku. Všichni si určitě rozšířili své dosavadní znalosti, dověděli se o původu této tradice, ale i o souvislostech mezi současnými zvyky a jejich původním pojetím.

Podle reakcí dětí bylo vidět, že se dobře bavily a z hodin odcházely zase o něco chytřejší.

Šárka Divišová, Květa Emingerová

Autor: Šárka Divišová