Platba školní družiny

17.10.2016

Poplatek za školní družinu je možné od listopadu hradit také bankovním převodem.

Více informací získají rodiče také od vychovatelek ŠD. Hrazení poplatku za ŠD ve výši 100,- Kč je nadále možné měsíčně, pololetně a ročně, a to do 20. dne v měsíci.

Údaje pro bankovní převod:

  • Číslo účtu: 13335221/0100 (Komerční banka)
  • Variabilní symbol: rodné číslo žáka bez lomítka (deset číslic)
  • Zpráva pro příjemce: Příjmení žáka, družina

Rubrika Školní družina

Autor: Karel Folber