Seznam pomůcek 2016/2017

07.07.2016

Ve stálé rubrice v sekci Žáci najdete aktualizovaný seznam školních pomůcek.

Soubory ve formátu pdf jsou členěny podle ročníků s výjimkou prvních tříd, kde je třeba zohlednit, zda prvňáček patří do skupiny synteticko-analytické metody čtení (I. A a I. C) nebo do skupiny genetické metody čtení (I. B).

Seznam pomůcek

Autor: Karel Folber