6. schůze školního parlamentu

31.05.2016

6. schůze školního parlamentu

Zápis

Pořadí: 6. schůze parlamentu

Datum konání: 27. 05. 2016

Účast: 16. žáků

Program schůze:

1. Příprava na hlasování do Čtyřlístku

2. Reakce vedení ohledně stojanů pro cyklisty

3. Zdůvodnění nemožnosti organizace raftů

4. vlastní připomínky

ad.1. Zástupci parlamentu byli informováni o organizaci hlasování do Čtyřlístku

ad.2. Zástupcům parlamentu byl interpretován ústní vzkaz vedení ohledně stojanů pro cyklisty.

- Vedení školy očekává naplnění slibu zřizovatele ohledně rekonstrukce dvora za hlavní budovou. Vyčká tedy na návrh a podle toho zřídí stojany, tak aby nebyly v rozporu s celou koncepcí dvoru a to nejpozději v září příštího školního roku.

ad.3. Žáci byli informování o nemožnosti konání vodáckého kurzu z důvodů časové tísně a maximálního vytížení koordinátora parlamentu.

ad 4. Vlastní připomínky:

- znovu zazněl požadavek ohledně kroužků, které jsou pod záštitou školy.

Autor: Robert Chytrý