5. schůze parlamentu 2016

27.04.2016

5. schůze školního parlamentu
Zápis
Pořadí: 5. schůze parlamentu
Datum konání: 22. 04. 2016
Účast: 12 žáků
Program schůze:
1. Vyhodnocení projektu Den naruby
2. Vyhodnocení návrhů na interiér studovny
3. Vlastní podněty a návrhy
4. Příprava školní akce Rafty 2016
ad.1. Zástupci parlamentu byli pochváleni za aktivní podíl na organizaci projektu Dne na ruby 2016, kterého se účastnilo okolo 80 žáků naší školy.
ad.2. Na návrzích na zařízení studovny se nejvíce podíleli žáci ze šestých tříd. Jejich požadavky na vybavení:
1. vybavit studovnu dveřmi, kvůli klidu na učení
2. sedací pytle
3. počítač
ad.3. a) parlament připomněl škole její slib na zřízení stojanů na kola, který byl přijat na podzim letošního školního roku.
b) žáci vyjádřili požadavek na zřízení většího množství sportovních kroužků při škole
c) zástupci parlamentu požadují zřízení celoroční vědomostní soutěže, která by měla podobná pravidla jako soutěž Sportovec roku.
hlasování – 9x ano
3x ne
ad4.) Zástupci parlamentu dostali za úkol vytvořit seznam žáků, kteří se zúčastní akce rafty 2016

Autor: Robert Chytrý