4. schůze školního parlamentu

10.03.2016

Zápis
Pořadí: 4. schůze parlamentu
Datum konání: 04. 03. 2016
Účast: 20 žáků
Program schůze:
1. Organizace dne naruby ke dni učitelů
2. Zavedení funkce vrátného na naší škole
3. Návrhy na interiér školní studovny
ad.1. Žáci si odsouhlasili pravidla akce den naruby hlasováním.
a) z každé třídy zvolení zástupci vyberou tři dvojice
b) žáci si mají možnost vybrat předměty a učitele, u kterých chtějí učit, a to vždy u nižších ročníků
c) obsazování jednotlivých hodin bude prováděno radou parlamentu vždy od třetích tříd vzestupně
d) vybraní žáci musejí vždy minimálně týden před samotnou výukou kontaktovat konkrétního učitele a konzultovat s ním přípravu na hodinu
e) den konání středa – 30. 03. 2016
ad.2. Žáci byli informováni o změnách v organizaci šaten a volných hodin, které vyplývají se zavedením funkce vrátného. Zástupci tříd přislíbili informovat o novinkách ve svých kmenových třídách.
ad.3. Parlamentu byl zadán úkol navrhnout, jak by mohl vypadat interiér a vybavení otevřené školní studovny v areálu šaten.

Autor: Robert Chytrý