Informace k provozu vrátnice od 1. 3. 2016

02.03.2016

Od 1. března jsme zřídili pozici vrátného. Přečtěte si, jaké změny v provozu školy přináší.

Hlavním cílem je samozřejmě zvýšení bezpečnosti žáků, kterou považujeme za velice důležitou. Věříme, že podobně smýšlí také ostatní a uvědomí si, že jde o opatření, které prospěje všem, tedy nejen žákům, ale i zaměstnancům.

Informace pro návštěvníky

Počínaje 1. 3. máte povinnost nahlásit vrátnému svoje identifikační údaje (příjmení a jméno) a účel návštěvy. Od našeho pracovníka se dozvíte, kde se nachází osoba, za kterou jdete na schůzku, případně kterou hledáte. Je možné nechat vzkaz, nechat si zaměstnance přivolat, v neposlední řadě získat propagační materiály a další dokumentaci školy a počkat na pracovníka školy, který je event. dočasně zaneprázdněn.

Prosíme o trpělivost: mírné zdržení v prostorách vrátnice je nutnou součástí bezpečnostní strategie školy.

Informace pro žáky

Počínaje 1. 3. v době polední přestávky nevcházíte do budovy školy starým vchodem, nýbrž přes přístavbu šaten (červený vchod), tedy stejně, jako před začátkem vyučování.

V případě zapomenutí klíčku od šatní skříně obdržíte na vrátnici klíček od skříňky náhradní, kterou po nezbytně nutnou dobu můžete využívat. Dále je vám vrátný k dispozici za těmito účely:

  • Vydává šedesátiminutové kódy ke školní wifi.
  • Půjčuje proti podpisu elektronické čtečky knih (pouze pro použití v prostorách školy, není určeno k vynášení ven).
  • Půjčuje sportovní vybavení (síťku na stolní tenis, pálky, míčky).
  • Půjčuje notebook/y (připravujeme - prosíme o strpení, žákovské notebooky budou k dispozici během několika týdnů).

V souvislosti se zprovozněním vrátnice jsme přijali nového spolupracovníka. Od března se tak ve škole budete potkávat s panem Miroslavem Severinem.

Autor: Karel Folber