Ředitelské volno

10.11.2015

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, na pondělí 16. 11. 2015 volný den.

Autor: Karel Folber