Termín odevzdání přihlášek se blíží

14.10.2015

Do pondělí 19. 10. mají žáci druhého stupně poslední možnost podat přihlášku na zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt ve Velké Británii.

Formuláře přihlášek jsou k dispozici v budově školy v infokoutku nebo u vyučujících anglického jazyka K. Emingerové a Š. Divišové.

Připomínáme, že výběrová kritéria jsou nastavena takovým způsobem, aby zvýhodňovala žáky se zájmem o daný obor a s prospěchem z anglického jazyka 3 a lepším, tato skutečnost však v zásadě nevylučuje podání přihlášky od ostatních žáků.

Autor: Karel Folber