Den jazyků

01.10.2015

Každý rok si naše škola připomíná Den jazyků, který připadá na 26.září. Snažíme se vést žáky k tomu, aby si uvědomovali nejen nutnost věnovat se cizím jazykům, ale aby také získali informace a nové poznatky týkající se cizích zemí. Především však směřujeme k tomu, aby žáci pochopili, jak je důležité respektovat odlišnou kulturu a barvu pleti.

Tento projekt proběhl na naší škole již poněkolikáté a přesto se lišil od předešlých ročníků. Nevěnovali jsme se mu tentokrát jen jeden den, ale celý týden. Každý vyučující měl tak příležitost se rozhodnout, jak nejlépe využit připravené aktivity a kdy se jim věnovat. Náplň jednotlivých hodin byla opravdu velmi rozmanitá.

Žáci na 1.stupni se seznamovali především s vlajkami okolních států, zkoušeli si pozdravy v jiných jazycích, vyprávěli si zajímavosti o cizích zemích a jejich hlavních městech, starší děti si také připomněly dějiny v období 1.sv.války a plnily k tomu spoustu zajímavých úkolů. I hodiny hudební výchovy nebo čtení byly zaměřeny na zahraniční autory a písně.

Na druhém stupni byl program také velmi nabitý, starší žáci se věnovali různým projektům. V hodinách jazyků se zabývali lidovou slovesností, zajímavostí byly jistě pohádky z různých zemí. Spojili také příjemné s užitečným a vyrobili pomůcky na vyjmenovaná slova, které chtějí věnovat svým mladším spolužákům. Během hodin angličtiny si četli úryvky knih v originále, porovnávali práci překladatelů i to, jak se dokáží vypořádat s překladem zvláštních označení a slov, ve snaze navázat komunikaci s kamarádem mluvícím jiným jazykem vyráběli pozvánky na různé party a oslavy. Na hodině ruštiny se objevilo zajímavé téma "Co Rusko dalo světu". Neméně zajímavé byly i hodiny, které na první pohled s jazyky tolik nesouvisí. Žáci pracovali s Morseovou abecedou, římskými číslicemi a hovořili o mezinárodní spolupráci při výzkumu vesmíru i Země.

K.Emingerová, Š.Divišová

Autor: Šárka Divišová