Adaptační kurz

28.08.2015

Vážení rodiče,

Váš syn/Vaše dcera prochází v letošním školním roce velmi náročnou změnou ve svém dosavadním životě školáka, přechodem na druhý stupeň vzdělávání. Toto období je zároveň prahem dospívání a formování osobnosti , tím pádem i změn vztahů ve třídě, k níž v letošním roce přibylo i několik nových spolužáků.

Aby všechny tyto změny děti úspěšně zvládly a měly hlavně pozitivní dopad, rozhodli jsme se uspořádat pro ně adaptační kurz v přírodě, kdy v krásném okolí Račího hradu strávíme pár dní s programem zaměřeným na vzájemné poznávání se, spolupráci a pomoc ve třídě a prevenci sociálně patologických jevů.

Autor: Robert Chytrý