Přihláška ke stravování

02.08.2015

Nově zřízená školní jídelna začala v průběhu července zveřejňovat informace ke svému provozu.

Přihlášku ke stravování je možně stáhnout na novém webu www.sjrako.cz. Ten je zatím sice ve výstavbě, ovšem v průběhu srpna zde budou zveřejňovány potřebné informace.

V této souvislosti připomínáme, že školní jídelnu neprovozuje naše škola, nýbrž se jedná o samostatnou příspěvkovou organizaci. S případnými dotazy se obracejte na kompetentní osoby (viz informace níže).

Ředitel školní jídelny pan Jiří Kremer vyzývá všechny zájemce o stravování (samozřejmě včetně rodičů žáků), aby přihlášku ke stravování odevzdali vyplněnou a podepsanou buď osobně v kanceláři školní jídelny v pracovní době od 7:30 do 14.00 nebo ji vhodili do schránky umístěné u vchodu do kanceláří (boční vchod, železné schodiště).
Kontaktní informace: info@sjrako.cz, telefon: 313 512 420

Autor: Karel Folber