Harmonogram testování 9. ročníku

14.05.2015

Zveřejnili jsme harmonogram výběrového zjišťování výsledků žáků 9. ročníku prostřednictvím inspekčního systému InspIS SET, které se bude konat v pondělí a ve středu 18. 5., resp. 20. 5. 2015.

Na žáky čekají dva testy ze společenskovědních předmětů a přírodovědných předmětů, bližší informace naleznete v přiloženém souboru.

Harmonogram testování (pdf)

Autor: Karel Folber