Děkujeme za Vaše názory

07.05.2015

S novými plány by mělo přijít zamyšlení nad plněním předchozích úkolů. Do přípravy nové strategie se zapojila také školní družina.

V březnu měli rodiče možnost zúčastnit se dotazníkového šetření. Návratnost dotazníků byla téměř stoprocentní, čehož si velmi vážíme. Jsme samozřejmě rádi za pochvalu a povzbuzení, neméně si však vážíme také námětů, inspirativních myšlenek a rozumné kritiky, které nám v naší práci pomohou.

Závěry z dotazníkového šetření v současnosti analyzujeme a připravujeme jejich zveřejnění v příští výroční zprávě.

Autor: Karel Folber