Dotazníkové šetření ve školní družině

23.02.2015

V druhé polovině února jsme spustili dotazníkové šetření týkající se školní družiny.

Formuláře dotazníků jsou k dispozici ve všech odděleních školní družiny a v infokoutku, kde je možné je vyplněné vhodit do připravených schránek. Šetření je anonymní.

Dotazník (pdf)

Autor: Karel Folber