Volby do školské rady

11.06.2014

Volby nové školské rady, která bude pracovat od 1. září 2014, proběhly v termínech 29. dubna 2014 (zákonní zástupci žáků) a 9. května 2014 (pedagogové).

Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců žáků školy byli zvoleni paní Alena Holá a pan Petr Šajner. Z kandidujících pedagogických pracovníků byly zvoleny Mgr. Marcela Skučková a Mgr. Marika Palivcová.

Rubrika Školská rada

Autor: Karel Folber