Preventivní program

27.01.2014

Preventivní program

Dne 22.1. 2014 se žáci 7.A a 7.B zapojili do celodenního programu zaměřeného na prevenci rizikového chování a zlepšení vzájemných vztahů ve třídě. Naplánované aktivity probíhaly v tělocvičně a obou kmenových učebnách.

Program zahrnoval seznamovací aktivitu s pozdravy v různých světových jazycích, pohybovou aktivitu "Člověče, nezlob se", hry na vzájemnou spolupráci žáků, vyjádření svých pocitů, bližší poznání spolužáků a sestavení nových pravidel pro každou třídu.

Čas určený k tomuto projektu uběhl velmi rychle díky pestré nabídce činností, které byly zábavné a poučné zároveň.

Autor: Květa Emingerová