Testování od 17. ledna 2022

Testování od 17. ledna 2022

12.01.2022

Nové mimořádné opatření k testování zaměstnanců a žáků s účinností od 17.1. 2022

 • Žáci se budou testovat 1krát týdně, a to v pondělí nebo první den přítomnosti ve škole.
  • V případě pozitivního antigenního testu žáka umístíme do izolační místnosti a dále 
  • kontaktujeme rodiče, kteří si dítě vyzvednou, 
  • pro rodiče vystavíme potvrzení o pozitivním testu. 
  • Rodiče zajistí dítěti PCR test v testovacím centru (není třeba kontaktovat dětského lékaře, s potvrzením od školy jdou rodiče rovnou do testovacího centra). V případě negativního testu se žák může vrátit do školy. 
  • Potvrdí-li PCR test žákovu pozitivitu, rodič má povinnost nahlásit tuto skutečnost škole. Žák je v izolaci. 
  • Škola dále postupuje dle pokynů KHS. 
 • Zaměstnanci školy se podle speciálního mimořádného opatření ke screeningovému testování ve školách od pondělí 17. 1. 2022 budou testovat také 1krát týdně.

Pravidla izolace, karantény a další informace najdete na www.edu.cz.

V případě potřeby můžete kontaktovat třídního učitele nebo pište na reditel@1zsrako.cz 

Autor: Karel Folber