Jednička rozkvetla vlčími máky

Jednička rozkvetla vlčími máky

12.11.2021

 

Páteční dopoledne na Jedničce se neslo v duchu vzpomínek, zajímavých poznatků a vlčích máků. Vždyť právě 11. listopad je již tradičně dnem, kdy si připomínáme konec první světové války, Den válečných veteránů.

Symbol vlčího máku se zrodil za první světové války. V roce 1915 kanadský chirurg John McCrae v reakci na smrt svého přítele, který padl při německém dělostřeleckém přepadu, napsal báseň věnovanou vlčím mákům na flanderských polích. Báseň byla velmi populární a po válce se tato květina stala symbolem válečných veteránů.

Během vyučování navštívila skupinka dětí z historického kroužku všechny třídy na 1. i 2. stupni a pohovořila o významu tohoto dne.  Díky informacím, které nám naši mladí historici předali, jsme tak všichni naprosto přesně věděli, na co vlastně přispíváme – především na péči o válečné veterány, rehabilitace. A udělali jsme to opravdu moc rádi. Je na nás, aby se na jejich příběhy nezapomnělo…

Děkujeme paní učitelce Evě Janotové za skvěle zorganizovanou akci.

Adélce, oběma Markétkám, Káje, Markovi, Matějovi a Dominikovi za poselství, které svými slovy a činy předali nám všem.

 

Na polích flanderských

John McCrae

Na polích flanderských vlčí máky kvetou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde hrob je náš. Však mezi červánky,
na nebi modrém slyšte skřivánky,
když dole kanóny tu svoji píseň řvou.

My mrtví zůstanem – a je to možná zdání,
že včera žili jsme a byli milováni,
když nyní ležíme na polích flanderských.

Náš boj teď jiní převezmou:
do vašich rukou vkládáme teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal.

Když rozkvétá lán máků červených,
my spíme dál na polích flanderských.

(český překlad Jindra Svitáková)
 

Autor: Markéta Marková