Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

01.10.2021

Na naší škole probíhal Týden jazyků od 20.9. do 24.9. 2021.

Evropský den jazyků

                Každý rok se 26.září slaví Evropský den jazyků, který poukazuje na jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy. Naše škola se zapojila do oslav této události v týdnu od 20. do 24. září. Během celého týdne se žáci zúčastnili rozmanitých aktivit, které byly spojeny s poznáváním jazyků a zemí Evropy, jejich historie, zajímavostí i důležitých reálií.

                Nejmladší žáci si připomněli historii České republiky, zazpívali si hymnu a vybarvili naší vlajku. Jejich starší spolužáci vyhledávali zajímavosti o sousedních státech, učili se o hlavních městech a slavných stavbách, vyhledávali vlajky a pracovali s mapou, tvořili plakáty ke každému sousednímu státu a porovnávali anglická a česká přísloví.

                Na 2. stupni žáci pracovali s Morseovou abecedou, s piktogramy, dozvěděli se zajímavosti z oblasti dialektů, používali nonverbální komunikaci, porovnávali pozdravy v různých jazycích. Jiné třídy se seznámily s jazyky Spojeného království, s jejich jazykolamy a odlišnostmi, se životem a dílem W. Shakespeara, zazpívaly si cizojazyčné písně, zdramatizovaly pohádku v cizím jazyce a ochutnaly národní jídla.

                Všechny tyto činnosti měly společný cíl. Žáci se zábavnou formou dozvěděli mnoho zajímavých věcí a zároveň jsme si všichni uvědomili, že je důležité se učit cizí jazyky a že studium jazyků a kultury různých národů vede k větší toleranci a porozumění mezi lidmi.

Autor: Květa Emingerová