Seznam dětí přijatých do první třídy

Seznam dětí přijatých do první třídy

21.04.2021

Ředitel školy informuje podle ustanovení § 46, odst. 1 a § 183, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, o výsledcích správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání probíhal ve dnech 6. – 16. dubna 2021.
Seznam uchazečů s výsledkem zápisu najdete v přiloženém souboru. Uchazeči jsou vedeni pod registračními čísly, která byla rodičům přidělena během on-line registrace, případně oznámena náhradním způsobem. Pokud registrační číslo z nějakého důvodu nemáte, kontaktujte koordinátora zápisu Mgr. Ivanu Hejdovou, ivana.hejdova@1zsrako.cz, tel. 313 512 397. 
 
 

Informace pro rodiče, kteří požádají (požádali) o odklad začátku povinné školní docházky a jejich žádost dosud nebyla vyřízena:

K žádosti o odklad, kterou jste podali, je nutné doložit dle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona), v platném znění:

  • doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pobočka Rakovník, Frant. Diepolta 1576, 269 01 Rakovník; tel. 313 518 271, 739 057 238, ppp.rakovnik@quick.cz, www.pppstredoceska.cz) a
  • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Rubrika Zápis

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ SE SVÝMI DĚTMI PŘIŠLI K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU NA NAŠI ŠKOLU. TĚŠÍME SE NA VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022.

Autor: Karel Folber