AKTUALIZOVÁNO: Organizace týdne od 22. června

AKTUALIZOVÁNO: Organizace týdne od 22. června

15.06.2020

Přečtěte si informace týkající se posledního týdne školy. Článek budeme průběžně aktualizovat.

Při organizaci vzdělávání v posledním týdnu školy se budeme řídit opatřením, které v pondělí 15. 6. zveřejnilo MŠMT. Text opatření zde, případně na webu ministerstva

Připomínáme, že nadále platí povinnost pro všechny žáky mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Organizace vzdělávání na 1. stupni

 • Režim stejný jako dosud až do čtvrtka 25. 6. 2020 - do školy dochází žáci přihlášení zákonnými zástupci, ostatní žáci pokračují v distančním vzdělávání.
 • Předávání vysvědčení viz níže.
 • Žáci ani jejich zákonní zástupci nenosí do školy učebnice, aby je odevzdali. Vracení učebnic a dalších pomůcek a vydávání učebnic na školní rok 2020/2021 budou učitelé organizovat v září.

Třídnické hodiny žáků 2. stupně

 • Uskuteční se od pondělí 22. června do čtvrtka 25. června 2020
 • Žáci budou vzhledem k velikosti tříd rozděleni do skupin (každá třída = dvě skupiny), o konkrétním rozdělení žáků budou zákonné zástupce informovat třídní učitelé.
 • Každému ročníku 2. stupně jsme vyhradili pro třídnické hodiny jeden den, aby nedocházelo k nežádoucímu hromadění žáků v prostorách školy:
  • 6. ročník - pondělí 22. 6. 2020 (1. skupina 8:15 - 9:45, 2. skupina 10:00 - 11:30)
  • 7. ročník - úterý 23. 6. 2020 (1. skupina 8:15 - 9:45, 2. skupina 10:00 - 11:30)
  • 8. ročník - středa 24. 6. 2020 (1. skupina 8:15 - 9:45, 2. skupina 10:00 - 11:30)
  • 9. ročník - čtvrtek 25. 6. 2020 (1. skupina 8:15 - 9:45, 2. skupina 10:00 - 11:30)
 • Žáci ani jejich zákonní zástupci nenosí do školy učebnice, aby je odevzdali. Vracení učebnic a dalších pomůcek a vydávání učebnic na školní rok 2020/2021 budou učitelé organizovat v září. Výjimkou jsou žáci 9. tříd.

Předávání vysvědčení

 • Vysvědčení budeme vydávat v pátek 26. 6. 2020 (na pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. 2020 je vyhlášen volný den, tzv. ředitelské volno). Školní družina v provozu i pro nepřihlášené žáky.
 • Vysvědčení si mohou převzít také žáci, kteří se dosud vzdělávání neúčastnili. Podmínkou je vyplněné a podepsané čestné prohlášení zákonných zástupců.
 • Předávání vysvědčení žákům 1. - 5. tříd
  • Příchod do školy 7:45 – 8:00, vydávání vysvědčení 8:00 – 8:45
  • Žáci se nepřezouvají​, po celou dobu pobytu ve škole mají nasazenou roušku, a to i ve třídě.
  • Třídy z přízemí hlavní budovy vcházejí do školy starým hlavním vchodem z ochozu​.
  • Třídy z 1. a 2. patra (III.B, IV.A, IV.C a V.A) jdou šatnovým vchodem přes šatny 2. stupně​.
  • Třídní učitelé kontrolují čestná prohlášení žákůkteří je dosud neodevzdali. Pokud žák nemá čestné prohlášení, nemůže být do školy vpuštěnna vysvědčení si buď počká před školounebo bude uloženo v kanceláři školy​.
 • Předávání vysvědčení žákům 6. - 9. tříd
  • Příchod do školy 8:00– 8:15, vydávání vysvědčení 8:15– 8:45
  • Žáci se nepřezouvají​, po celou dobu pobytu ve škole mají nasazenou roušku, a to i ve třídě.
  • Všichni vchází šatnovým vchodem přes šatny 2. stupně​.
  • Třídní učitelé kontrolují čestná prohlášení žákůkteří je dosud neodevzdali. Pokud žák nemá čestné prohlášení, nemůže být do školy vpuštěnna vysvědčení si buď počká před školounebo bude uloženo v kanceláři školy​.

Buďte v obraze a sledujte nadále webové stránky školy a systém Bakaláři.

Děkuji

Autor: Karel Folber