Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd

01.04.2020

Od 6. dubna bude spuštěna on-line registrace pro zápis do prvních tříd.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva On-line zápis do školyv souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů, v termínu dle školského zákona, tedy od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.  

Jak postupovat v případě zápisu?
  1. Registrujte se na termín zápisu on-line - zde (i v případě žádosti o odklad). Registrace je možná od 6. do 21. 4. Pokud ji nestihnete, kontaktujte nás, případně postupujte podle bodů 3, 4 nebo 5. Stanovení termínu nemá žádný vliv na přijetí dítěte do naší školy.  
  2. Na e-mail, který jste zadali při registraci, vám přijde potvrzení, informace o zápisu a žádost ke stažení. Dostavte se do školy v termínu, který jste si vybrali při on-line registraci (v období od 14. do 22. 4.), a to bez dítěte. Připomenutí blížícího se termínu vám přijde e-mailovou zprávou 5 dní před zápisem. S sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte, abychom mohli ověřit Vaši totožnost a údaje o dítěti. Nebo postupujte podle bodů 3, 4 nebo 5.
  3. Rodiče, kteří mají osobní datovou schránku (může se jednat o datovou schránku podnikatele nebo soukromé osoby (nelze poslat datovou zprávu z datové schránky společnosti, kde je jeden ze zákonných zástupců společníkem či jednatelem (vlastníkem) společnosti): Pošlete nám ze systému vygenerovanou přihlášku se skenem rodného listu Vašeho dítěte (stačí rodný list vyfotit) na naši datovou schránku kptib5d. Žádost můžete poslat i na jakémkoliv jiném formuláři (v tomto případě není nutná registrace v systému), ale musí obsahovat údaje podle § 37 správního řádu. Do školy již chodit nemusíte.
  4. Rodiče, kteří mají zaručený elektronický podpis: Pošlete nám ze systému vygenerovanou přihlášku opatřenou Vaším elektronickým podpisem se skenem rodného listu Vašeho dítěte (stačí rodný list vyfotit) na naši e-mailovou adresu 1zsrako@1zsrako.cz nebo reditel@1zsrako.cz. Žádost můžete poslat i na jakémkoliv jiném formuláři (v tomto případě není nutná registrace v systému), ale musí obsahovat údaje podle § 37 správního řádu. Do školy již chodit nemusíte.
  5. Poštou případně vhozením do naší schránky: Vytiskněte si přihlášku k zápisu, vyplňte ji, vlastnoručně podepište a doručte na adresu Martinovského 153, 269 01 Rakovník. Nemáte-li možnost přihlášku si vytisknout, přijďte si do vestibulu školy pro formulář, případně napište na papír žádost sami (musí obsahovat údaje podle § 37 správního řádu). Připojit můžete kopii rodného listu dítěte. (Přihláška k zápisu (doc), Přihláška k zápisu (pdf)). Do školy již chodit nemusíte.
  6. O přijetí (nepřijetí) dítěte informujeme zveřejněním seznamu na přístupném místě ve škole (vchod do školy z Vladislavovy ulice, vchod do školy z Martinovského ulice) a na webových stránkách školy; za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.
Zápis bude organizován bez přítomnosti dětí! O setkání se zapsanými dětmi Vás však nepřipravíme a zorganizujeme jej po ukončení mimořádných opatření.
S ohledem na reálnou prostorovou kapacitu školy budeme ve školním roce 2020/2021 otevírat dvě první třídy, což umožňuje přijetí maximálně 60 dětí. 

Autor: Karel Folber