Informace ke koronaviru

Informace ke koronaviru

09.03.2020

Přečtěte si informace týkající se problematiky koronaviru (aktualizováno 7. 3. 2020).

Vážení zaměstnanci, rodiče, žáci,

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření týkající se karantény (text mimořádného opatření najdete zde). Všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. 

Apelujeme na rodiče, kteří pobývali s dětmi v Itálii, aby v pondělí 9. března 2020 neoposílali své děti do školy. Obraťte se na příslušnou hygienickou stanici, která vydá stanovisko k jejich karanténě. Za tímto účelem využijte telefon 313 521 043 (web zde) nebo linku 112. 

DALŠÍ INFORMACE  

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů. (vychází z výše citovaného mimořádného opatření).

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice, viz odkazy níže.

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Z doporučení Krajského úřadu Středočeského kraje

  1. Základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,
  2. V případě, že se žáci vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Mytí rukou (informační leták) pdf

 

 
 

Autor: Karel Folber