HUDEBNÍ VÝCHOVA- ukázky z hodiny

HUDEBNÍ VÝCHOVA- ukázky z hodiny

10.02.2020

Hudební výchova v 1. 3. a 4. třídě

Hudební výchova je jedním z více či méně oblíbených předmětů. Patří k těm činnostem, na které se děti těší, kde si mohou odpočinout a realizovat se. U nás se k výuce ,zejména dechových a rytmických částí hodin, používá zobcová sopránová flétna.

Každé dítě má svoji flétničku. Buď si ji nosí z domova, nebo ji má u paní učitelky v úschově. Některé děti na ni hrají i doma.

Hraní na flétničku předchází různá dechová cvičení. Zde se učíme správně nadechovat a vydechovat, hospodařit s dechem, prostě správně dýchat. 

Dýchání do flétny, respektivě výdech, můžeme kontrolovat a usměrňovat.

Další ze sledovaných činností je rytmická práce těla. Jak dítě cítí a vyjadřuje rytmus. Provádí se různé tleskání, dupání, kroky...

Způsob, jak dítě tyto činnosti provádí, ukazuje na jeho správný vývoj nebo na případné odchylky, které mají hluboký základ v jeho osobnosti. Cvičením se dají tyto odchylky upravit. Odstraní se nepřesnosti, které mu brání ve správném rozvoji.

Podívejme se na ukázky práce v obyčejných hodinách.

 

Autor: Zuzana Ledvinová