Poznávací zájezd do Anglie 2020

Poznávací zájezd do Anglie 2020

19.11.2019

Přinášíme informace k plánovanému zájezdu do Anglie.

I tento rok pořádáme poznávací zájezd do Anglie, tentokrát prozkoumáme metropoli Velké Británie – Londýn, Brighton a hlavním bodem programu je návštěva filmových studií Warner Bros Harry Potter.

Zájezd pořádáme opět ve spolupráci s cestovní kanceláří CK Barbora Dokoupilová, www.zajezdy-skolni.cz

Zájezd je určen primárně pro žáky 2. stupně. V případě nenaplnění kapacity budeme dobírat žáky prvního stupně.

INFORMACE:

Poznávací zájezd do Velké Británie

Termín: 28. března – 2. dubna 2020

Místo:             Londýn, Brighton
                         

Cena:                          8. 200 Kč (cena zahrnuje - dopravu autobusem, ubytování, stravu, vstupenky do Ateliérů Warner Bros na Harry Potter Story, cestovní pojištění
cena nezahrnuje – vstupné do objektů a lístky na MHD v Londýně)

Platba:            záloha                         4.100,- Kč do středy 18. prosince 2019
                        doplatek          4.100,- Kč do pátku 14. února 2020 
                        platba bankovním převodem na účet školy: 13335221/0100
                        specifický symbol: Bude dítěti předán po odevzdání přihlášky
                        zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte

Ubytování:     hostitelské rodiny (2-5 dětí v jedné rodině)

Informační schůzka:             středa  11. prosince 2019 od 15:00 hod., učebna 25

Předodjezdová schůzka:      středa 26. února 2020 od 15:00 hod., učebna 25

Program:

  1. den:

odjezd v ranních, brzkých odpoledních hodinách, cesta přes Německo, Belgii, Francii do Velké Británie.

  1. den:

v ranních hodinách příjezd do přístavu Calais, trajekt do Doveru. Návštěva Londýna – přesun hromadnou dopravou (kombinace lanovky a vlaku, popř. metrem) do centra metropole. Zastávka u pevnosti Tower of London a slavného zvedacího mostu Tower Bridge, procházka kolem Památníku Velkého požáru Londýna The Monument k nejslavnější stavbě významného architekta 17. století Sira Christophera Wrena St. Paul´s Cathedral. Dále přes Millenium Bridge ke Galerii moderního umění Tate Modern a k replice slavného shakespearovského divadla The Globe.

20:00 setkání s rodinami v Londýně, večeře

  1. den

Dopoledne návštěva filmových ateliérů Warner Bros, ve kterých probíhalo natáčení filmů o čarodějnickém učni Harry Potterovi. V odpoledních hodinách zastávka v Londýně u Hyde Parku, možné nákupy na Oxford Street.

19:00 návrat do rodin, večeře

  1. den

Návštěva známého přímořského města Brighton – procházka po pobřeží, návštěva zábavného mola Palace Pier, prohlídka města, jehož hlavními lákadly jsou extravagantní královský palác Royal Pavilion, Sea Life Centre, 162 m vysoká vyhlídková věž British Airways i360. Procházka uličkami The Lanes. Po dohodě možné nákupy.

19:00 návrat do rodin, večeře

  1. den

7:00 odjezd na celodenní prohlídku Londýna – přesun hromadnou dopravou (kombinace lanovky a vlaku, popř. metrem) do centra metropole. Procházka od 135 m vysokého vyhlídkového kola London Eye kolem sídla britského parlamentu Houses of Parliament, místa korunovace britských panovníků Westminster Abbey a přes nejvýznamnější londýnské náměstí Trafalgar Square k oficiálnímu královskému sídlu Buckingham Palace. V odpoledních hodinách možnost nákupů na Piccadilly Circus, Regent Street, Oxford Street. Večer přejezd do přístavu Folkstone, Eurotunelem do Calais, noční průjezd Evropou.

  1. den

zpáteční cesta, příjezd v odpoledních až večerních hodinách

Vedoucí zájezdu:            Mgr. Šárka Divišová, Mgr. Alice Jendelová

 sarka.divisova@1zsrako.cz    alice.jendelova@1zsrako.cz

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Přihlášky s vyplněnými osobními údaji odevzdejte do pátku 29. listopadu 2019. Tento brzký termín je nutný vzhledem k nákupu vstupenek do filmových studií.

Přihlášky jsou k dispozici u paní učitelky Šárky Divišové, kab. 28.

Autor: Alice Jendelová