STARTUJE NOVÝ ROČNÍK ŠKOLIČKY

STARTUJE NOVÝ ROČNÍK ŠKOLIČKY

20.10.2017

Ve středu 1. listopadu zahajujeme prvním setkáním dvanáctý ročník Školičky pro předškoláky a jejich rodiče. Srdečně vás zveme - začínáme jako vždy v 15:30.

Program pro budoucí prvňáčky tentokrát připravují Mgr. Eliška Dyršmídová a Mgr. Zuzana Ledvinová, která má jako zkušená elementaristka na starosti také první díl doprovodného programu pro rodiče tradičně zaměřený na problematiku školní zralosti. V minulých letech šlo o velmi úspěšnou besedu, kterou ocenili hlavně rodiče budoucích školáků, zveme však také další zájemce.

Další setkání budou probíhat až do března vždy první pracovní středu v měsíci od 15:30, o pět minut později začínají rodičovské besedy. Více informací v přiloženém letáku.

Setkání probíhají, není-li na předchozí schůzce určeno jinak, vždy v hlavní budově školy v Martinovského ulici.

Informace o konaní akcí oznamujeme v průběhu října také rakovnickým mateřským školám.

Autor: Karel Folber