Přijímáme děti do přípravné třídy

Přijímáme děti do přípravné třídy

13.03.2014

Přípravná třída funguje na naší škole od roku 2012. Zahájili jsme přijímání do PT pro školní rok 2014/2015.

Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v ZŠ, hlavním cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům.

Přijetí do přípravné třídy se uskutečňuje na základě žádosti zákonných zástupců, kterou dokládají vyjádřením školského poradenského zařízení. O přijetí rozhoduje ředitel školy.

Mezi výhody přípravné třídy patří především nižší počet dětí ve třídě a s ním spojený zaručený individuální přístup, užší kontakt s prostředím základní školy, spolupráce se staršími spolužáky a další.

V případě zájmu o přípravnou třídu nás navštivte v době od 7:30 do 15:30 příp. si domluvte schůzku telefonicky nebo emailem (313 512 397, 725 399 299, reditel@1zsrako.cz). Více informací je k dispozici na školním webu www.1zsrako.cz v rubrice Přípravná třída.

Třídní učitelka Mgr. Poulová Vás zve do třídy - během návštěvy Vám zodpoví případné dotazy, Vaše dítě si vyzkouší práci v kolektivu a Vy se přesvědčíte, že naše přípravná třída je dobrou volbou.

Autor: Karel Folber