Hlídka mladých zdravotníků

Termín konání: 17. 5. 2017

Soutěž mladých zdravotníků, které se zúčastní také naše družstvo připravované Mgr. P. Jirkovskou.

Složení družstva: B. Eremiášová, M. Holá, M. JIrkovská, M. Koc, Z. Plačková, J. Považan, M. Skřivan, D. Slepičková, K. Suchánková, V. Vaníček, N. Vlasová