Ředitelské volno

Termín konání: 18. 11. 2022
Místo konání: Rakovník
Ředitel školy vyhlašuje podle § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, na pátek 18. 11. 2022 volný den.
 
Rodičům a žákům v této souvislosti připomínáme povinnost odhlásit si ve školní jídelně oběd (samostatná organizace, webové stránky www.sjrako.cz). 
Školní družina je v pátek výjimečně otevřena i pro nepřihlášené děti, tuto skutečnost je třeba nahlásit vychovatelkám ŠD nebo e-mailem na romana.srbecka@1zsrako.cz.