Pedagogická rada on-line

Termín konání: 24. 2. 2021 | 13:00
Místo konání: Martinovského 153
Prostřednictvím videokonference MS Teams.