On-line třídní schůzky

Termín konání: 26. 11. 2020 | 10:00 - 17:00
Místo konání: Rakovník

Třídní schůzky se uskuteční formou on-line videokonferencedne 26. 11. od 10:00 a od 15:00 (jeden z časů, kdy se připojíte, si můžete zvolit sami, 1. a 2. ročník pouze odpolední čas z důvodu návratu k prezenční výuce, v případě obnovení prezenční výuky dalších tříd platí i pro tyto třídy pouze odpolední čas).

Pro účast na třídní schůzce postupujte, prosím, takto:

  1. Přihlaste se pod účtem Vašeho dítěte (nebo s ním) do aplikace MS Teams.
  2. Přihlásit se do videokonference můžete i dříve a vyzkoušet si tak funkčnost Vaší aplikace, nastavení zvuku, kamery apod.
  3. Pokud máte nějaké dotazy, můžete je zaslat předem, bude-li to v silách vyučujících, zodpoví je v diskuzním bloku na konci setkání, případně se dohodnete jinak.
  4. Při této společné videokonferenci nebudou sdělovány známky jednotlivých žáků a další osobní informace, pro tyto účely mají učitelé vyhrazený čas pro individuální konzultace 26. 11. od 10:30 do 12:00 a od 15:30 do 17:00, kdy je můžete kontaktovat (1. a 2. ročník pouze odpolední čas z důvodu návratu k prezenční výuce). Jak na individuální hovor se dozvíte při společné schůzce, ale postupovat můžete například přes záložku Hovory nebo zahájit videohovor/zvukový hovor v chatu.