Zahájení školního roku 2020/2021

Termín konání: 1. 9. 2020 | 08:00 - 08:45
Místo konání: Rakovník
Žáci budou ve svých třídách s třídními učiteli 1 vyučovací hodinu, t.j. od 8 do 8:45 hodin.