Žáci s poruchou pozornosti

Termín konání: 3. 3. 2020
Místo konání: Praha
Blanka Mudrová, DiS.