Projekt Zdravé zoubky

Termín konání: 9. 3. 2020
Místo konání: Martinovského 153
1. A od 8 hodin, 1. B od 9 hodin.